Säkerställ regelefterlevnad

Avtalshantering för chefsjurister

Decentralisera avtalshanteringsprocesser utan att förlora kontrollen
Strategiskt

Ta kontroll över bolagets avtalshantering och reducera risker

Kontroll och översikt över organisationens avtal är ett stort ansvarsområde för juristavdelningen. Både interna och externa jurister lägger alldeles för mycket tid på att försöka begränsa ad hoc-ändringar av på förhand godkända mallar och stoppa riskfyllda avtal som skapats av andra avdelningar. Innan Precisely var så gott som varenda avtal förödande för både tid och resurser och resulterade inte sällan i en friktion mellan juristavdelningen och övriga avdelningar på grund av olika drivkrafter. 

Precisely avlägsnar denna friktion genom att erbjuda en lösning som gör juridisk kontroll och regelefterlevnad enkelt genom automatiserade arbetsflöden och användarbehörigheter. Som i sin tur låter jurister fokusera på komplexa och strategiska uppgifter istället för administration. 

Genom att tillåta alla avdelningar att vara självbetjänande—inom bolagets juristers godkända riktlinjer—låter Precisely företag öka produktivitet och minska arbetsbördor genom omfattande automation av tidigare manuella processer. Utan att äta upp juristavdelningens budget. 

Precisely delar dina mål — att göra avtalshantering både säkert och enkelt. 

  • Skapa
  • Kontrollera
  • Signera
  • Arkivera
  • Övervaka
Skapa, signera & arkivera

Prova gratis i 14 dagar

Skapa konto

Contract document Management Process law firm
Automatisering

Smarta verktyg som effektiviserar era avtalsprocesser

De flesta chefsjurister är välbekanta vid att avtalshantering kan vara oerhört tidskrävande! Precisely ser till att du inte behöver spendera timme efter timme på att kopiera och klistra klausuler. Istället kan du hantera organisationens avtal centralt genom att etablera en databas med på förhand godkända, automatiserade avtalsmallar. Genom att skapa automatiserade mallar i Precisely-plattformen kan du låta vem som helst—med eller utan juridisk kunskap—skapa felfria och konsekventa avtal på bara minuter. 

Precisely låter dig effektivisera hela avtalsskapande-processen medan användarbehörigheter låter dig kontrollera förändringar till avtal (och vem som får göra dem). Vidare kan du även automatisera arbetsflöden och godkännandeprocesser — och säkerställa regelefterlevnad. 

Document generation and archiving for general counsel and legal team
Molnbaserat

Att hålla koll på avtal har aldrig varit enklare

Precisely gör avtalshantering enkelt genom att erbjuda en säker databas för organisationens alla avtal. Den centrala, molnbaserade databasen är tillgänglig via en intuitiv dashboard som ger dig en tydlig överblick över viktig information om dina avtal, så som underskriftsstatus, upphörandedatum, viktiga deadlines och vilka avtal som inväntar godkännande. 

Utöver detta är er digitala databas givetvis fullt sökbar. Preciselys smarta sökning och filtrering säkerställer att du alltid kan hitta vad du letar efter på ett ögonblick. Var som helst, när som helst. 

Time saving for general counsel
Digitalt

Överse och effektivisera alla avtalsrelaterade processer

Med Precisely kan du och dina medarbetare få full kontroll över hela avtalets livscykel. Genom att skapa smarta påminnelser för viktiga tider och datum relaterade till avtal får du automatiskt notifieringar och dessa händelser, så som upphöranden och förnyelser, kommer aldrig gå dig obemärkta. 

Med integrerade och juridiskt bindande e-signaturer kan du reducera tiden till underskrift från veckor till så lite som timmar eller till och med minuter. Genom att ställa in behörighetsnivåer för era användare kan dokument endast skickas för signatur efter att en automatisk godkännandeprocess (som ni definierar) har genomförts. 

Skapa, signera & arkivera

En plattform för hela företagets avtalsbehov

Boka demo

Några av våra utvalda kunder

Adverity logo
Eton logo
Flaconi logo
NAKD logo
Enfuce logo