Automatisera avtalsrelaterade processer

Dokumentautomation

Förbättrad kvalitet och produktivitet
Ökad effektivitet och kontroll

Snabba på processer med automatiserade avtalslösningar

Automatiserade avtalslösningar löser många av de stora problemområdena relaterade till traditionell avtalshantering. Avtalshantering kan vara ett komplext arbetsområde, speciellt då olika avdelningar och grupper har olika mål och drivkrafter. Säljteamet har som främsta mål att stänga fler affärer — vilket innebär att de drivs av att kunna skapa, skicka och verkställa avtal snabbare. Medan bolagets jurister prioriterar kontroll och att säkerställa att gällande lagar och regler följs — att ha kontroll över villkor och ordval i avtal blir grundläggande för att förbättra företagets riskhantering. Preciselys automatiserade lösningar för skapande och hantering av avtal tillfredsställer båda behoven.

Precisely gör avtalshantering enkelt med lösningar som ger bolagets jurister kontroll och låter säljteamet stänga affärer snabbare. Skapa, skicka och verkställ felfria avtal snabbare än någonsin.

  • Skapa
  • Kontrollera
  • Signera
  • Arkivera
  • Övervaka
Skapa, signera & arkivera

En plattform för hela företagets avtalsbehov

Boka demo

Uppnå effektivare arbetsflöden med automatiserade avtalslösningar
Ta kontroll

Automatiserat skapande och effektiva arbetsflöden

Manuellt skapande av avtal är ineffektivt, tidskrävande och sårbart för misstag — även om bolagets jurister skapat felfria mallar som lever upp till gällande lagar och regler för att snabba på processen. Då traditionella metoder fortfarande möjliggör otillåtna förändringar till innehållet tappar juristavdelningen kontrollen. De kan inte garantera att slutresultatet reflekterar mallarna, vilket leder till att företaget utsätts för stora juridiska risker.

Precisely avtalsautomation gör att även de utan juridisk bakgrund kan skapa felfria avtal snabbare än någonsin — oavsett avtalstyp eller komplexitet. Allt användaren behöver göra för att skapa avtal online är att svara på ett par frågor genom den självbetjänande tjänsten. Då plattformen är molnbaserad och centraliserad kan du alltid vara säker på att hela organisationen använder de senaste versionerna av era mallar. Om en överordnad behöver godkänna avtalet innan det signeras kan du använda dig av automatiserade godkännandeprocesser för att spara tid och minimera fördröjningar. Det är så enkelt!

Preciselys automatiserade avtalslösningar hanterar hela avtalets livscykel
Omfattande

En plattform för hela avtalets livscykel

Preciselys automatiserade avtalslösningar låter företagets jurister skapa sätta upp processer som säljteamet, HR-avdelningen, ekonomiavdelningen och alla andra avdelningar behöver följa. Juristerna behöver inte längre involveras i varje avtal och kan istället fokusera på strategiskt betydelsefulla uppgifter istället för administration.

Så fort ett avtal har skapats och godkänts initieras signeringsprocessen men fysiska underskrifter är extremt tidskrävande. Dokumentet behöver skrivas ut, ses över, skrivas under, indexeras och arkiveras. Om motparterna befinner sig i andra städer eller länder ökar tidsåtgången markant. Värdefull tid som läggs på administration kunde istället ha använts till att stänga fler affärer.

Vi utkämpar ett krig mot pappret och pennan — och e-signering är vårt hemliga vapen. Skicka dina avtal för juridiskt bindande e-signering för att accelerera processer, stänga fler affärer och få ombord nyanställda snabbare än någonsin.

Document generation and archiving for general counsel and legal team
Insikter

Få en tydlig överblick över era avtal

Det uppskattas att 10 % av ett företags avtal är spårlöst försvunna. Det finns en enkel anledning till detta: avtal är ofta utspridda över hela organisationen. Utan digitala hjälpmedel blir det så gott som omöjligt att hålla koll på när ett avtal ska omförhandlas, förnyas eller sägas upp.

Med Precisely får ni ett centraliserat och digitalt arkiv för alla era avtal. Avtal som e-signeras genom plattformen överförs automatiskt till arkivet medan tredjepartsavtal enkelt kan importeras i bulk. Arkivet har även en intuitiv dashboard som ger dig översikt över era avtal — håll enkelt koll på vilka avtal som signerats eller inte, vilka avtal som är utgående och vilka avtal som inväntar godkännande.

Med smart sökning och filtrering blir det även enkelt att hitta det du letar efter på bara ett ögonblick. Tappa aldrig bort ett avtal igen.

Skapa, signera & arkivera

Prova gratis i 14 dagar

Skapa konto

Några av våra utvalda kunder

Adverity logo
Eton logo
Flaconi logo
NAKD logo
Enfuce logo