Juridiskt bindande

Digital signering för alla avtal

Signera snabbare än någonsin med elektroniska signaturer
Elektroniska arbetsflöden

Spara tid och bli mer flexibel genom att säga hej då till papper

Preciselys e-signering låter dig skicka avtal för underskrift snabbare än någonsin. Utan Precisely kan signeringsprocessen vara långdragen. Det är inte ovanligt att det tar dagar eller till och med veckor, speciellt om fysiska avtal ska skickas med post eller kurir och motparterna inte befinner sig i samma stad eller land. Preciselys automatiserade process låter dig skicka alla dokument för juridiskt bindande e-signering istället — utan att ens lämna plattformen. Ersätt fram och tillbaka-skickande av email eller post med Preciselys automatiserade signeringsprocess och förhindra flaskhalsar i avtalsrelaterade arbetsflöden. 

Digital signering säkerställer även att samtliga involverade personer och avdelningar är uppdaterade gällande varje avtals status, så som vilka som är signerade eller ej. Som resultat får hela företaget insikt i—och en bättre förståelse för—hela avtalets livscykel, vilket lägger grunden för ökat samarbete mellan avdelningar. 

Det är dags att effektivisera signeringsprocessen och säga hej då till papper. 

  • Skapa
  • Kontrollera
  • Signera
  • Arkivera
  • Övervaka
Skapa, signera & arkivera

Prova gratis i 14 dagar

Skapa konto

Fast Contract Management
Effektivitet

Slopa papper och minska kostnader

Att bli papperslöst är ett naturligt steg för företag som eftersträvar effektivitet och digitalisering. Genom att ersätta papper och penna med enkla, juridiskt bindande e-signaturer sparar du både tid och pengar (och planeten!) när du sätter slutklämmen i avtalsrelaterade processer. Ersätt tidskrävande signeringsprocesser med digital signering och digitalisera era arbetsflöden.

Med e-signering kan du skicka avtal, få dem signerade och få tillbaka dem på bara minuter, även om motparterna befinner sig på andra sidan världen. Samtidigt som du kan minska kostnader genom att aldrig betala för post, kurirer eller skrivarpapper igen. En obegränsad mängd elektroniska signaturer ingår givetvis i Preciselys automatiserade avtalshanteringsplattform

Cloud Contract Safety
Redovisningskedja

Säkra och pålitliga signaturer

Preciselys e-signering skapar en omfattande redovisningskedja mellan signeringsparterna. Information så som IP-adress spåras och tidsstämplas hela vägen från att avtalet skickas till att det är signerat för att ge en komplett transaktionshistorik. 

Informationen processeras även med hash-teknik för att förhindra manipulation. I transaktionshistoriken inkluderas även information så som avsändarnamn och tidsstämplar för att säkerställa legalitet — något som aldrig skulle kunna åstadkommas med penna och papper. 

Legally binding e-signing for contracts
Legalitet

Elektroniska signaturer är juridiskt bindande

En vanlig fråga om elektroniska signaturer är om de är juridiskt bindande. Den enkla svaret är ja. Digital signering är juridiskt bindande med väldigt få undantag. 

Elektroniska signaturer är juridiskt bindande i en majoritet av länderna runtom i världen och för så gott som alla sorters avtal. Med bakgrund till detta finns det ingen anledning att använda penna och papper när det finns effektiva och digitala substitut. 

Preciselys e-signering följer de krav som ställs av U.S Electronic Signature in Global and National Commerce Act of 2000. Samt de som ställs av Uniform Electronic Transactions Act and the European Union eIDAS regarding electronic signatures and transmissions.

Välkommen till den snabba, säkra och enkla framtiden för signaturer! 

Skapa, signera & arkivera

En plattform för hela företagets avtalsbehov

Boka demo

Några av våra utvalda kunder

Adverity logo
Eton logo
Flaconi logo
NAKD logo
Enfuce logo