Starter

Kom igång med avtalshantering och e-signering

$4449 / användare

mån
 • 1 automatiserad mall
 • Arkivering
 • Övervakning
 • E-signering

Professional

Öka er kontroll med automatiserade helhetslösningar för avtalshantering

$6269 / user

per month
 • All funktionalitet i Starter
 • Obegränsat antal automatiserade mallar
 • Godkännandeflöden
 • Automatiserade notiser

Enterprise

Maximera avtalsprestation genom avancerad avtalsautomation och integrationer

$8999 / user

per month
 • All funktionalitet i Professional
 • Enhetshantering
 • Integrationer & API-åtkomst
 • OCR
Starter Professional Enterprise

Dessa verktyg är inkluderade i samtliga planer

 • Avtalsskapande
 • Avtalsarkiv
 • Bilagor
 • Användarhantering
 • Teams
 • Obegränsad e-signering
 • Signeringsmeddelandemallar
 • E-signeringspåminnelser
 • Förvalda signatörer
 • Avancerade filter
 • Tvåfaktorsautentisering
 • Dashboard med överblick över dina avtal, uppgifter och påminnelser

Dessa verktyg är inkluderade i samtliga planer

 • Avtalsskapande
 • Avtalsarkiv
 • Bilagor
 • Användarhantering
 • Teams
 • Obegränsad e-signering
 • Signeringsmeddelandemallar
 • E-signeringspåminnelser
 • Förvalda signatörer
 • Avancerade filter
 • Tvåfaktorsautentisering
 • Dashboard med överblick över dina avtal, uppgifter och påminnelser

Dessa verktyg är inkluderade i samtliga planer

 • Avtalsskapande
 • Avtalsarkiv
 • Bilagor
 • Användarhantering
 • Teams
 • Obegränsad e-signering
 • Signeringsmeddelandemallar
 • E-signeringspåminnelser
 • Förvalda signatörer
 • Avancerade filter
 • Tvåfaktorsautentisering
 • Dashboard med överblick över dina avtal, uppgifter och påminnelser
Automatiserade mallar 1 Obegränsat* Obegränsat*
Avtalsmetadata
Mall-logga
Godkännandeflöden  
Godkännandenotiser Obegränsat* Obegränsat*
Automatiserad metadatataggning och -hantering  
Externt samarbete & kommentarer  
OCR och fulltextsök    
Enhetshantering    
Integrationer (CRM, ERP, etc.)    
Publikt API    
Avtalskonverteringstjänster
Support Chatt Chatt/e-mail Dedikerad avtalshanteringsexpert
Applikationsspråk Svenska, Engelska Svenska, Engelska De flesta språk på begäran