Säkerhet på banknivå

Se till att dina avtal är i säkert förvar
Översikt

Se till att alla dina avtal är i säkert förvar

Avtal utgör grunden av alla organisationer. Därav använder vi TLS-kryptering och en av bästa möjliga server-infrastrukturer — med säkerhetsstandard i världklass. Detta säkerställer att alla dina avtal är skyddade.

Kryptering

Säkerhet på banknivå

Din uppkoppling till—och kommunikation med—Precisely sker med TLS (Transport Layer Security) med ECDHE P-256 AES-128-bitars kryptering för att säkerställa att data krypteras och överförs på ett säkert sätt. Detta är samma nivå av kryptering som används av många statliga myndigheter och ledande banker.

Fysisk säkerhet

Anläggningar i världsklass

Preciselys servrar är belägna på SAS70 Typ II, SSAE 16-anläggningar med ISO 27001-certifiering. Detta innebär bland annat att fysisk tillgång är strikt kontrollerad av professionell säkerhetspersonal så väl som sofistikerade intrångsförhindrande system och videoövervakning. Utöver detta behöver behörig personal genomgå tvåfaktors-autentisering vid mer än tre tillfällen för att nå serverhallarna.

Reliabilitet & tillgänglighet

"Nine 9s of durability"

Systemet som används för Precisely är designat för att uppnå ”nine 9s of durability”, vilket innebär att data automatiskt backas upp på flera datacenter för att säkerställa att du alltid har tillgång till dina avtal.

PCI-nivå 1

Kreditkortsinformation

Precisely lagrar inte din kreditkortsinformation. Istället hanteras informationen av vår betallösningsleverantör Stripe, som uppnåt den högsta nivån—nivå 1—i PCIs säkerhetsstandard (Payment Card Industry Security Standard).

Skapa avtal

Intern åtkomst och kontroll

Med Precisely kan du avgöra varje användares behörighet för att komma åt—och göra förändringar i—avtal genom att bestämma vilken administrativ nivå de ska ha. På så sätt kan du säkerställa att inga obehöriga förändringar görs i dina avtal.

Extra säkerhetslager

Tvåfaktors-autentisering

Tvåfaktors-autentisering är ett extra säkerhetslager för ditt Precisely-konto. Det är designat för att säkerställa att du och endast du kan komma åt ditt konto, även om någon annan skulle få reda på ditt lösenord.

Några av våra utvalda kunder

Precis Digital logo
Stureplansgruppen logo
Mapiful logo
Catena Media logo
NAKD logo